Σημείο Άμεσης Εξυπηρέτησης Κωφών & Βαρήκοων

για Εταιρείες & Οργανισμούς

IRIS BOOTH

Αν είστε εταρεία ή οργανισμός και επιθυμείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Iris Relay Service για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών σας,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

15 + 9 =