Σημείο Άμεσης Εξυπηρέτησης Κωφών & Βαρήκοων

για Εταιρείες & Οργανισμούς

IRIS BOOTH

Αν είστε εταρεία ή οργανισμός και επιθυμείτε να τοποθετήσετε στους χώρους πρόσβασης κοινού “Σημείο Άμεσης Εξυπηρέτησης Κωφών” παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

5 + 11 =