Οδηγός Εγκατάστασης

& Χρήσης

βεβαιωθείτε οτι έχετε πάντα την τελευταία έκδοση της εφαρμογής

Η Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως διερμηνείας παρέχεται δωρεάν από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Η χρέωση δεδομένων (data) για τη χρήση της εφαρμογής και την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο και το πρόγραμμα του παρόχου σας. 

Σε περίπτωση κωλύματος κατά την εγκατάσταση ή λειτουργία της εφαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο eik.dierminia@idrimakofon.gr 

Οδηγός Εγκατάστασης για Android

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store από το κινητό ή tablet σας
  2. Στο πεδίο “αναζήτηση” πληκτρολογήστε “Iris” και επιλέξτε: “Iris: Δωρεάν διερμηνεία στη Νοηματική-Χειλεαν/ση”
  3. Πατήστε το κουμπί “εγκατάσταση” και παραμείνετε στη σελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί “άνοιγμα”

Οδηγός Χρήσης για ΝΕΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Iris από το κινητό ή tablet σας.

2. Πατήστε το κουμπί “εγγραφή”

3.  Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας και πιέστε “συνέχεια” για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

4.  Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και πιέστε “συνέχεια” για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

5.  Δημιουργήστε ένα όνομα χρήστη και συνθηματικό και σημειώστε το για μελλοντική αναφορά.

6.  Πατήστε “εγγραφή” για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

7.  Για να συνδεθείτε με την Υπηρεσία Relay του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω βιντεοκλήσης  κατά προτεραιότητα, επιλέξτε το εικονίδιο με την κάμερα και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπο.

8.  Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, επιλέξτε “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” για να συνδεθείτε άμεσα με εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. Στην οθόνη Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος επιλέξτε αν χρειάζεστε Ασθενοφόρο, Άμεση Δράση (Αστυνομία), Πυροσβεστική ή Πολιτική προστασία και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπο.  Για έξοδο από την οθόνη “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” πατήστε “Επιστροφή στη σελίδα απλής βιντεοκλήσης”.

9. Πατήστε το κουμπί τερματισμού κλήσης για να τερματίσετε την κλήση.

Οδηγός Εγκατάστασης για iOS

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή App Store από το κινητό ή tablet σας
  2. Στο πεδίο “αναζήτηση” πληκτρολογήστε “Iris” και επιλέξτε: “Iris Relay Service”
  3. Πατήστε το κουμπί “απόκτηση” και παραμείνετε στη σελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί “άνοιγμα”

Οδηγός Χρήσης για ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

1.  Ανοίξτε την εφαρμογή Iris από το κινητό ή tablet σας.

2.  Εισάγεται το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας και πατήστε “πάμε!”

3.  Για να συνδεθείτε με την Υπηρεσία Relay του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω βιντεοκλήσης  κατά προτεραιότητα, επιλέξτε το εικονίδιο με την κάμερα και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπο.

4.  Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, επιλέξτε “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” για να συνδεθείτε άμεσα με εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. Στην οθόνη Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος επιλέξτε αν χρειάζεστε Ασθενοφόρο, Άμεση Δράση (Αστυνομία), Πυροσβεστική ή Πολιτική προστασία και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπο.  Για έξοδο από την οθόνη “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” πατήστε “Επιστροφή στη σελίδα απλής βιντεοκλήσης”.

6. Πατήστε το κουμπί τερματισμού κλήσης για να τερματίσετε την κλήση.