Όροι Χρήσης

 Όροι χρήσης

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης της εφαρμογής IRIS της υπηρεσίας RelayService αφορούν αποκλειστικά στους χρήστες της, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής και απευθύνονται επίσης αποκλειστικά σε αυτούς.

Η εταιρία BEVICA-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως πάροχος της εφαρμογής προσφέρει στους χρήστες της πρόσβαση στο περιεχόμενό της, υπό τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση της εφαρμογής μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως, σε περίπτωση δε διαφωνίας έστω και με κάποιον από τους όρους αυτούς ή σημείο τους, καλούνται να μην προβούν σε καμία χρήση της εφαρμογής.

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών έχει την άδεια χρήσης της εφαρμογής. Ο πάροχος δε αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και τα επεξεργάζεται, μόνο κατόπιν εντολής του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Το IRIS είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη και ωφελούμενο αυτού μία γρήγορη και  ολοκληρωμένη υπηρεσία απομακρυσμένης επικοινωνίας και συγκεκριμένα διερμηνείας στην νοηματική γλώσσα και χειλεανάγνωσης (RelayServices). Παράλληλα, ο χρήστης θα μπορεί να δεχθεί ένα σύνολο υπηρεσιών εκπαίδευσης, στήριξης και ασφάλειας μέσω μιας σειράς υπηρεσιών (hotbutton) άμεσης επικοινωνίας για επέμβαση σε περίπτωση έκτακτων αναγκών μέσω του κέντρου (αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας), καθώς και μία εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των χρηστών από τις ευρύτερες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και από υπηρεσίες παρεχόμενες από ιδιωτικούς φορείς, δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν και αυτές στο σύστημα μέσω του «TranslateMekiosk».

 

Η εν λόγω εφαρμογή σημαίνει:

  • Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού για υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και χειλεανάγνωσης (RelayServices), καθώς και την δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και στήριξης. Επικοινωνία του «χρήστη» με το «κέντρο» μέσω βίντεο σε πραγματικό χρόνο και χρήση επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.
  • Παράδοση ολοκληρωμένου συστήματος αναβαθμισμένου και συμβατού με τυχόν νέες εκδόσεις λογισμικών των «έξυπνων συσκευών», καθώς και με τυχόν μεταγενέστερες αναβαθμίσεις. Δυνατότητα εγκατάστασης στο σύστημα πρόσθετων εφαρμογών στο μέλλον, καθώς και δυνατότητα επέκτασής του σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς.
  • Παράλληλη δημιουργία βάσης δεδομένων με δυνατότητα αποθήκευσης του ιστορικού δεδομένων για την αρχειοθέτηση και επεξεργασία των δεδομένων.

 

Ορισμοί

χρήστης”, νοείται το πρόσωπο που θα εγγραφεί στην εφαρμογή.

δεδομένα” ή “δεδομένα χρήστη“, νοούνται όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν καθοιονδήποτε τρόπο τον χρήστη και εισφέρονται στην εφαρμογή προς εξυπηρέτηση των σκοπών της, που καταχωρούνται στην εφαρμογή από τον χρήστη.

χρήση“, νοείται η καταχώριση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η διαγραφή και γενικώς οποιαδήποτε από μέρους του χρήστη ενέργεια, στο πλαίσιο χρήσης της εφαρμογής και στα όρια που επιβάλλουν οι παρόντες όροι.

εφαρμογή“, η εφαρμογή IRIS με τα χαρακτηριστικά και της δυνατότητες που αναφέρονται ανωτέρω.

πάροχος”, νοείται η εταιρία BEVICA-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, η οποία δημιούργησε και παρέχει τις υπηρεσίες της εφαρμογής.

διαχειριστής της εφαρμογής”, νοείται το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

TranslateMekiosk”, νοείται κάθε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με σταθερή ηλεκτρονική εγκατάσταση πρόσβασης, άμεσης επικοινωνίας και σύνδεσης του συστήματος με το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Hotbutton”, νοείται μια σειρά υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής IRIS και μέσω του κέντρου, για την άμεση επικοινωνία για επέμβαση σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας).

”κέντρο”, νοείται το οργανωμένο σύστημα ανθρώπινου δυναμικού, προσδιορισμένο στον τόπο, ήτοι το λειτουργούν Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, με την υλικοτεχνική υποδομή που τίθεται στη διάθεσή του προς εξυπηρέτηση των αναγκών και αιτημάτων των χρηστών κατόπιν επικοινωνίας των τελευταίων μέσω της εφαρμογής με αυτό.

 

Πολιτική ασφαλείας

Απόρρητο: Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία του απορρήτου.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της παρούσας εφαρμογής, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει στον χρήστη την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την εφαρμογή, τη διαχειρίζεται και επικοινωνεί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα συλλέγει και μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες του χρήστη.

Παρακαλούμε, να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής (link), όπως έχει διαμορφωθεί βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης θα λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης (password) και συνθηματικό (user name), που έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο χρήστης φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης και του συνθηματικού του.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής, σύμφωνα με τον Κανονισμό, γίνεται εξολοκλήρου από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των χρηστών της εφαρμογής. Ο πάροχος τα επεξεργάζεται εφόσον κριθεί αναγκαίο και προς εξυπηρέτηση της ικανοποίησης των αιτημάτων των χρηστών που προϋποθέτει την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον πάροχο.

 

Αρχεία cookies Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του IRIS και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη (ή στην κινητή συσκευή τηλεφώνου του). Αποστολή cookies εκτελείται όταν ο χρήστης εγκαταστήσει ή/και χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τη θέση του, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά, και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή προσωπικού αρχείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη της εφαρμογής. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή/συσκευής του. Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή/συσκευή του χρήστη μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή/συσκευή του χρήστη. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή του χρήστη κάθε φορά που ανοίγει τον πλοηγό του ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή του να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου που αποτελεί περιεχόμενο της βάσης αυτής χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του παρόχου.

Γενικές πληροφορίες για τους όρους χρήσης

Ακυρότητα όρων: Αν ένας από τους εδώ όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης συμβάσεως δεν θα θίγονται και η σύμβαση εν όλω θα είναι έγκυρη.

Τροποποίηση όρων: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στην εφαρμογή, ο δε χρήστης της εφαρμογής, ενημερώνεται σχετικά μετά την είσοδό του στην εφαρμογή και υποχρεούται να δηλώσει την αποδοχή των τροποποιημένων όρων προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της εφαρμογής.

Τερματισμός λειτουργίας: Ο διαχειριστής σε συνεννόηση με τον πάροχο, δικαιούται να τερματίσει τη λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής οποτεδήποτε, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνεται εγκαίρως ο χρήστης, ώστε να ασκήσει τα παρεχόμενα από τον νόμο, σχετικά με την περίπτωση δικαιώματά του, οπότε και για το διάστημα αυτό τα δεδομένα του χρήστη μένουν αποθηκεύμενα στο σύστημα. Στη συνέχεια διαγράφονται ως ορίζει ο Κανονισμός GDPR και η σχετική νομοθεσία.

Αλλαγή ιδιοκτησίας: Σε περίπτωση που αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή το καθεστώς ελέγχου όλων ή μέρους των Υπηρεσιών του διαχειριστή ή των πόρων του, ενδέχεται να μεταβιβάσει τις πληροφορίες του χρήστη στο νέο ιδιοκτήτη.

Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

 

Υποχρεώσεις και Ευθύνη διαχειριστή

Υποχρεώσεις Ο διαχειριστής της εφαρμογής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής και εγγυάται ότι το σύνολο των υπηρεσιών θα παρέχονται μέσω της παρούσας εφαρμογής σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Αν οι υπηρεσίες που παρέχονται στον χρήστη δεν εκτελούνται σύμφωνα με τις στο παρόν περιγραφόμενες προδιαγραφές, ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει γραπτά, μέσω email στην διεύθυνση contact@myiris.gr.

Μέτρο ευθύνης Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες της εφαρμογής να λειτουργούν ομαλά και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη των μερών για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των παρόντων εάν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία, διακοπή ηλεκτρικού, ίντερνετ, ή τηλεπικοινωνιών ή λόγω κρατικών περιορισμών και σε οποιοσδήποτε παράγοντα μη προβλεπόμενο.

Παραβίαση πολιτικής και όρων χρήσης: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του χρήστη προς το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων όρων ή σε περίπτωση που ο χρήστης με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτει τον διαχειριστή ή/και τον πάροχο της εφαρμογής σε πιθανούς νομικούς κινδύνους, ο διαχειριστής μπορεί να διακόψει ή αναστείλει την πρόσβασή του χρήστη σε μέρος ή στο σύνολο της εφαρμογής, εξέλιξη για την οποία ο χρήστης θα ενημερωθεί σχετικά με email, χωρίς στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του χρήστη, πλην των διαλαμβανομένων στην Πολιτική Απορρήτου.

Δράση τρίτων στην εφαρμογή: Ο διαχειριστής της εφαρμογής καταβάλλει την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για άσκηση πλήρους ελέγχου αναφορικά με τις πληροφορίες που διακινούνται στην εφαρμογή και για την, εντός των νόμιμων ορίων, όπως εδώ περιγράφονται, δράση των χρηστών αυτής, εντούτοις δεν μπορεί να ελέγχει τις ενέργειες των χρηστών της,  και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή τρίτος προβεί ηθελημένα σε άσκοπη χρήση των υπηρεσιών «hotbutton» της εφαρμογής, ενδέχεται να υπέχει πάσης φύσεως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης προς αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκύψει από τη χρήση αυτή.

Έγερση αξιώσεων τρίτων: Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες απορρέουσες από το IRIS που ανήκουν στον χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται σε αποζημίωση οποιασδήποτε ζημιάς, θετικής ή αποθετικής ζημία του διαχειριστή.

Επίλυση διαφορών: Κάθε αξίωση, που μπορεί να εγείρει ο χρήστης ή/και τρίτος εναντίον του διαχειριστή και η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία καθίστανται αποκλειστικώς αρμόδια δικαστήρια.

 

 Λύση της σύμβασης

Ο διαχειριστής, εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων του και των υποχρεώσεων του, άμεσα και μονομερώς να διακόπτει, αναστέλλει την ισχύ της παρούσας σύμβασης, προσωρινά ή οριστικά κατά την κρίση του και ύστερα από συνεννόηση με τον πάροχο, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του χρήστη, πλην όσων προκύπτουν από τα ως άνω εκτιθέμενα και με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Διαφημιστικό – Ενημερωτικό Υλικό

Περιεχόμενο της εφαρμογής αποτελεί και η προβολή διαφημιστικού, ενημερωτικού και άλλου εμπορικού ή χορηγούμενου περιεχομένου, που θα είναι χρήσιμο για τον χρήστη και τους διαφημιζόμενους. Ο διαχειριστής επιθυμεί οι διαφημίσεις που θα φιλοξενηθούν στην εφαρμογή να είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες με τις υπόλοιπες πληροφορίες και το ενημερωτικό υλικό που ο χρήστης προσλαμβάνει από την εφαρμογή. Ο διαχειριστής ή/και ο πάροχος, δεν κοινοποιούν στους διαφημιζόμενους, πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του χρήστη (οι πληροφορίες ταυτοποίησης είναι πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να επικοινωνήσει με τον χρήστη ή πληροφορίες που αποκαλύπτουν, γενικώς την ταυτότητά του χρήστη, όπως για παράδειγμα το όνομα ή η διεύθυνση email του χρήστη). Ο διαχειριστής ή/και ο πάροχος ενδέχεται να δώσουν στους ως άνω διαφημιζόμενους, πληροφορίες για την απήχηση και την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους ή συγκεντρωτικές πληροφορίες, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή του χρήστη.

 

Δήλωση αποδοχής

Ο χρήστης της εφαρμογής δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν, κατά τη διάρκεια όλης της χρήσης από μέρους του της εφαρμογής αυτής και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.