Τεχνολογίες ακουστικής προσβασιμότητας από τον Δήμο Αθηναίων

Τεχνολογίες ακουστικής προσβασιμότητας από τον Δήμο Αθηναίων

Ένα πακέτο τεχνολογιών ακουστικής προσβασιμότητας που κάνει ευκολότερη την ζωή των συνανθρώπων μας με δυσκολία ακοής, έχει τεθεί εδώ και λίγες μέρες σε λειτουργία από τον δήμο Αθηναίων. Εφαρμόζεται συνδυαστικά για πρώτη φορά στη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ληξιαρχείο...