Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

προχώρησε, πρώτη από τον ασφαλιστικό κλάδο, στη δημιουργία σημείου για την εξυπηρέτηση των βαρήκοων ή κωφών επισκεπτών της, με την χρήση της εφαρμογής IRIS (relay service).

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή η οποία δημιουργήθηκε από την εταιρεία BEVICA σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, ο χρηστής έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσα και δωρεάν διερμηνεία, από και προς τη νοηματική γλώσσα & χειλεοανάγωνση. Για τον σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ειδικός προσβάσιμος χώρος στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Μέσω ηλεκτρονικής ταμπλέτας που βρίσκεται τοποθετημένη στον χώρο αυτό, επιτυγχάνεται άμεση και ασφαλής σύνδεση με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

Η λειτουργία της εγκατάστασης εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της “Εβδομάδας Κοινωνικής Υπευθυνότητας” που για πρώτη φορά διοργάνωσε φέτος η Μινέττα Ασφαλιστική και η οποία περιελάμβανε πλήθος άλλων δράσεων κοινωνικού περιεχομένου.

“Η ΜΙΝΕΤΤΑ θα συνεχίσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, όπως βέβαια και στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, κάτι άλλωστε που αποτελεί και βασικό πυλώνα των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας”  αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Εταιρεία.